Курсове, ориентирани към компетентности за продуктивни работни отношения и адаптирани към контекста на сектора и организацията

  • 1. Ръководене на ефективни ИТ екипи
  • 2. SMART цели, проследяване на изпълнението и даване на обратна връзка
  • 3. Управление на промяната
  • 4. Инструменти за тийм лидери на ИТ екипи

“To know and not to do is really not to know!”