Курсове, ориентирани към отделна техническа компетентност и адаптирани към контекста на сектора и организацията

  • 1. Технически презентации и демонстрации
  • 2. Реинженеринг на бизнес процеси
  • 3. Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи
  • 4. Проектиране и анализ на бизнес модели
  • 5. Управление на финансите в ИТ
  • 6. Ръководене сигурността на информацията
  • 7. GDPR Complience
  • 8. Стратегическо планиране
  • 9. Бизнес планиране

“To know and not to do is really not to know!”