Работни документи и Сини карти

Открили сте специалиста, който Ви е нужен, но сте изправени сами пред дългата процедура по уреждане на легалното му пребиваване и работа в България? Екипът на „U-team“ ще Ви подпомогне в целия процес по легализиране на необходимия статут. Бидейки част от една от най-динамичните индустрии в продължение на години, натрупахме опит, чрез който ще Ви помогнем да постигнете желания краен резултат посредством нашата лесна концепция.

Консултиране при издаването на работни визи за САЩ и страни от ЕС

Консултиране, подготовка и издаване на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост за чужденци от трети страни

Консултиране, подготовка и издаване на разрешения за пребиваване на териоторията на република България за чужденци от трети страни

Съдействие при откриването на жилище, както и уреждане на всички формални документи по наемането му

Съдействие при откриването и записването на училище, за деца на чужденци

Съдействие при огледи за покупка на леки автомобили, както и формалното уреждане на документите, необходими за финализиране на сделката

Осигуряване на застрахователни пакети от различно естество

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ АКОРДИ

1. Споделете с нас желания резултат и сроковете за неговото постигане;
2. Нашият екип ще се погрижи за обработката и придвижването на необходимите документи;
3. Ще консултираме избрания от Вас кандидат за всяка от стъпките в процеса;
4. Вие ще получите всички необходими разрешения в предварително уточнените времеви граници;
5. Нашият екип ще продължи да Ви информира за последващи стъпки.

“Hold the vision and trust the process!”